سامانه "خدماتی" ماد چیست؟

سامانه “خدماتی ” ماد جهت ثبت سفارشات آنلاین خرید و نصب کاربران ایجاد گردیده و امکان خرید و نصب بصورت مجزا و ترکیبی را  نیز فراهم کرده است. 

خدمات سامانه خدماتی:

ثبت سفارشات خرید - نصب - خرید و نصب

اتصال به مجریان و فروشندگان معتبر

امکان محاسبه و آنالیز توسط کاربر
امکان محاسبه و آنالیز توسط سیستم

خدمات آنلاین و با پشتیبانی فنی

آشنایی بیشتر با سامانه خدماتی

نکاتی در مورد سامانه خدماتی

نکته اول

در حال بروز رسانی

نکته دوم

در حال بروز رسانی

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you