سامانه "محاسباتی" ماد چیست؟

این “سامانه هوشمند”، مجموعه منحصر به فرد و بی نظیر، با هدف ارائه خدمات محاسباتی کلیه سیستم های درای وال (ساخت و ساز خشک ساختمان) در زمینه پیشنهاد و تعیین ساختار، آنالیز مصالح، قیمت و ارائه مشخصات فنی ساختارها ارائه گردیده است. 

در این سامانه از دستورالعمل های فنی شرکت کی پلاس (کناف) استفاده گردیده است. 

دسته بندی، تدوین و تبدیل اطلاعات فنی به الگوریتم های محاسباتی، برنامه نویسی و پیاده سازی تحت وب این سامانه در حدود 5000 ساعت (بیش از 600 روز کامل) زمان را به خود اختصاص داده است. 

این سامانه به دو صورت “اتوماتیک” (مخصوص کلیه کاربران مبتدی تا حرفه ای درای وال) و “دستی” (مخصوص کاربران حرفه ای درای وال) تولید گردیده است . 

نسخه های ارائه شده به بازار شامل: “کاردان” ، “کاردان+” ، “کارشناس” می باشد. 

خدمات سامانه محاسباتی:

تعیین ساختار سیستم های درای وال

اعمال استانداردهای فنی و اجرائی

آنالیز مصالح و دستمزد درای وال

ارائه خروجی های فنی

انواع نسخه های ارائه شده سامانه "محاسباتی" ماد

نسخه کاردان :

مخصوص “و کارآموزان و نصابان ” درای وال

نسخه کاردان + :

مخصوص “سر تیم ها و پیمانکاران” درای وال

نسخه کارشناس :

مخصوص “تکنسین ها، مهندسین و کارفرمایان” درای وال

آموزش نسخه کاردان

آموزش نسخه کاردان +

آموزش نسخه کارشناس

ساختارهای قابل محاسبه در "سامانه محاسباتی ماد"

- دیوارهای جداکننده داخلی
- دیوارهای پوششی داخلی
- سقفهای کاذب یکپارچه
- سقفهای کاذب مشبک
- سقفهای کاذب باکس تزئینی

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you