چطور باید بسازم؟

پروژه‌های بدون نیاز به مناقصه

در این نوع پروژه ها می‌بایست مراحل زیر انجام گردد:

– بررسی شرایط اجرایی توسط متخصص درای وال

– طراحی و تعیین ساختار منطبق با پروژه

– آنالیز مصالح و دستمزد 

– عقد قرارداد با مجریان آموزش دیده‌ی درای وال

چنانچه تصمیم به ثبت سفارشات آنلاین خرید و نصب سیستم‌های درای وال را دارید ، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه خدماتی ماد استفاده نمایید.

پروژه‌های نیازمند به برگزاری مناقصه

در این نوع پروژه‌ها می‌بایست مراحل زیر انجام گردد:

– بررسی و انتخاب شرکت‌های دارای سابقه اجرایی کافی در زمینه سیستم‌های موردنظر پروژه
– دعوت از شرکت‌ها جهت بررسی شرایط پروژه
– آماده سازی و ارائه مشخصات فنی و مناقصاتی پروژه به شرکت‌های انتخاب شده 
– برگزاری مناقصه 
– بررسی شرایط فنی، تخصصی و قیمتی شرکت کنندگان در مناقصه
– عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری ذیصلاح
چنانچه تصمیم به برگزاری مناقصات آنلاین با رعایت کلیه موارد امنیتی را دارید ، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه مناقصاتی ماد استفاده نمایید.

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you