چی باید بخرم؟

محصولات مورد استفاده در سیستم‌های درای‌وال

کلیه سیستم‌ها و ساختارها دارای دو بخش سازه گذاری و لایه گذاری می‌باشند.

در برخی از سیستم‌ها بخش درزگیری، ماستیک کاری و نقاشی نیز وجود دارد، ولی در برخی دیگر مانند سقف‌های مشبک، به سبب ماهیت سیستم، این بخش وجود ندارد.

سازه گذاری شامل: سازه ، اتصالات، پیچ و عوامل اتصال می‌باشد.

لایه گذاری شامل: پانل (یا تایل) و پیچ می‌باشد.

درزگیری و ماستیک کاری شامل: بتونه، ماستیک و نوار درزگیری می‌باشد. 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از محصولات درای وال را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه محاسباتی ماد استفاده نمایید.

انواع محصولات درای‌وال

در زیرسازی سیستم‌ها و ساختارها، از سازه‌ها در سایزها و فرم‌های متفاوت استفاده می‌شود. 

ولی اکثر سازه‌ها با ضخامت 0.5 یا 0.6 تولید می‌گردد. 

در لایه گذاری از پانل‌ها یا تایل‌ها با ضخامت و ابعاد مختلف استفاده می‌گردد. 

همچنین بر اساس شرایط پروژه می‌توان از لایه‌های با مقاومت در برابر: آب، رطوبت، حریق، حرارت، دما، صوت، اشعه استفاده نمود. 

چنانچه تصمیم به استفاده از هریک از محصولات درای وال را دارید جهت خرید محصولات درای وال از تولیدکنندگان یا فروشنده‌های مختلف، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه فروشگاهی ماد استفاده نمایید.