آویزها

 

آویز سیمی

 

برای سقف مشبک، آويزهای مختلفی وجود دارد كه معمول ترين آن ها آويز با مفتول گالوانیزه (به قطر 4 میلیمتر) و فنر دوتايي (جهت تنظیم ارتفاع) مي باشد.

آویز UH36

 

از اين پروفیل جهت آويزگیری در سقف های كاذب يكپارچه (آويز تركیبی) به سقف اصلی و توسط اتصال HT90  به سقف اصلی و توسط اتصال مستقیم (براكت) به سازه باربر متصل می گردد حداكثر ارتفاع آويز اجرا شده با این نوع سازه 1.5 متر می باشد.

عامل اتصال HT90

 

از HT90 جهت اتصال آویز سیمی یا آویز ترکیبی (تشکیل شده از سازه UH36 یا U50) به سقف اصلی استفاده می شود.

آویز نانیوس

 

از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب يكپارچه به سقف اصلي استفاده مي شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداكثر 4 متر) مي باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشكیل شده است:

  • قطعه اتصال سقفي (كه از اين پس آويز گفته می شود)
  • قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
  • قطعه اتصال به زيرسازي: اين قطعه در دو نوع ركا بدار و بدون ركاب (كه از اين پس به ترتیب ركاب و چنگک گفته می‌شود) و براي سازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه مي شود.
  • سوزن تنظیم ارتفاع (كه از اين پس پین گفته می شود)
  • قطعه رابط (برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يكديگر)

نکته:

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد. 

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you