اتصالات فلزی​

اتصال مستقیم (براکت )

در موارد زیر از این قطعه استفاده می‌گردد:

1. جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب به سقف اصلي، زماني كه فاصله سقف كاذب با سقف اصلي كم باشد  

2. برای اتصال آویز U36 به سازه باربر یا پانل خور در سقف‌های یکپارچه

3. جهت اتصال سازه‌های پانل خور به دیوار زمینه در دیوارهای پوششی متصل به دیوار زمینه

این قطعه در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال طولي

از اين قطعه جهت اتصال سازه‌هاي باربر يا پنل‌خور در امتداد طولي يكديگر استفاده مي‌شود. اين قطعه در دو نوع، براي سازه‌هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال HT90

از HT90 جهت اتصال آویز سیمی یا آویز ترکیبی (تشکیل شده از سازه UH36 یا U50) به سقف اصلی استفاده می‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال کامل

این قطعه جهت اتصال سازه باربر به پانل خور در سقف‌های یکپارچه با سازه‌های CD60 یا F47 استفاده می‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال نیمه 

از اين قطعه در جايي كه استفاده از قطعه اتصال كامل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. . اين قطعه براي سازه‌هاي CD60  و  F47  تولید و عرضه می‌گردد.

advanced divider

درحال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.