در دیوارجداکننده

اجرای تاسیسات مکانیکی

slide-b720647

لوله کشی

جهت اجرای لوله‌های آب و فاضلاب که در مسیرهای قائم قرار دارند، از سازه پشتیبان SP60 استفاده می‌شود. این سازه  به عنوان یک صفحه مونتاژ عمل کرده که لوله‌ها و زانویی‌ها بر روی آن نصب می‌شود. این سازه پشتیبان توسط پیچ LN ، به استادهای مجاور متصل می‌شود. در دیوارهای تاسیساتی، برای عبور تاسیسات افقی بین دو ردیف سازه می‌توان یک قطعه سازه C یا U را به استادهای دو طرف متصل نمود و از بست مناسب جهت مهار لوله ها استفاده نمود.

نکات فنی

ƒ جهت اجرای خروجی لوله های آب و فاضلاب در صفحات، ازگردبر استفاده می شود. اندازه قطر گردبر باید 10 میلیمتر از قطر لوله خروجی بیشتر باشد. درز بین لوله خروجی و بخش برش خورده، به وسیله خمیر درزبند مناسب (نظیر چسب سیلیکون) درزبندی می شود.

ƒ در صورتی که قطر خروجی از 16 سانتیمتر بیشتر باشد، خروجی مذکور بازشو تلقی شده و از قواعد اجرای بازشوها پیروی می کند. در این حالت، باید اطراف خروجی توسط یک قاب ساخته شده با سازه های C و U تقویت شده، تا یکپارچگی و انسجام ساختار حفظ شود.

ƒ در صورت قرارگیری سازه پشتیبان در مجاورت استاد اول متصل به دیوار، از یک قطعه رانر کمکی (به طول حداقل 30 سانتیمتر)برای اتصال سازه پشتیبان استفاده می شود. برای این منظور، رانر کمکی موقتا به وسیله پانچ به استاد متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایی میان این دو سازه توسط پیچ TB تامین می گردد.

نصب روشویی

برای نصب لگن روشویی (اعم از دیواری و پایه دار)، از یک قطعه چوب عمل آوری شده به طول 56 ( 36 برای استاد گذاری با فاصله 40 سانتیمتر)، ارتفاع 30 و ضخامت 4 سانتیمتر استفاده می شود. این تخته چوبی که اصطلاحا “تراورس ” نامیده می‌شود، به وسیله پیچ TN35 به فواصل حداکثر 5 سانتیمتر به استادهای طرفین متصل می شود. در صورت استفاده از قطعات چوبی با ضخامت کمتر (نظیر تخته چند لایی چوبی به ضخامت 20 میلیمتر)، می توان از دو قطعه نبشی L25 برای نصب تراورس به سازه های مجاور استفاده نمود. پس از نصب تراورس، باید عامل اتصال ويژه نصب روشویی  به تراورس متصل شود. حداقل قطر و طول مناسب برای این عامل اتصال به ترتیب 8 و 135 میلی متر می باشد. در مواردی که تراورس در دیوار پیش‌بینی نشده باشد، می توان لگن روشویی را به وسیله مهار صلیبی ویژه (نظیر KM10 شرکت فیشر) به دیوار موجود متصل نمود.

نصب فلاش تانک توکار

با توجه به توخالی بودن دیوارهای جداکننده، در سرویس های بهداشتی (اعم از ایرانی و فرنگی) می توان فلاش تانک توکار نصب نمود. این قابلیت، به لحاظ معماری یک مزیت نسبت به دیوارهای بنایی به شمار می‌رود. برای این منظور، مخزن آب به وسیله عامل اتصال مناسب به استادهای مجاور متصل می شود (در صورت نیاز می توان از سازه های کمکی L ،C یا U استفاده نمود).

نصب توالت فرنگی دیواری

برای نصب توالت فرنگی دیواری، از سازه پشتیبان ویژه آن استفاده می شود. با استفاده از این سازه، وزن توالت فرنگی به کف و سازه های مجاور (قوطی فولادی) منتقل می شود. سازه پشتیبان مذکور دارای جزئیات بسیار ساده ای بوده و می توان آن را به صورت پیش ساخته تهیه یا با استفاده از مقاطع فلزی نظیر قوطی، ناودانی و نبشی در محل کارگاه ساخت.