اجزای سقف کاذب مشبک

تایل‌های سقفی

به طور كلی تايل‌های سقفی دارای ابعاد 60*60 سانتیمتر بوده و به لحاظ جنس در دو نوع گچی و معدنی به بازار عرضه می‌گردند. تايل‌های معدنی به صورت پیش رنگ و تايل‌های گچی به صورت پیش رنگ، روكش‌دار يا بدون روكش تولید می‌شوند. روكش تايل‌های گچی از جنس پی وی سی (بر روي تايل) و يا آلومینیوم (بر پشت تايل) می‌باشد. تايل‌هاي با روكش پی وی سی و تايل‌های پیش رنگ شده نیازي به رنگ آمیزي نداشته و بدين ترتیب سرعت كار بالا مي‌رود. در مكان‌هايي كه احتمال تعرق و ريزش آب بر پشت تايل وجود دارد (مانند محل عبور لوله‌هاي تاسیساتي و مناطق شرجي نظیر شمال يا جنوب كشور)، تايل‌هاي با روكش آلومینیوم استفاده می‌شوند. تايل‌هاي بدون روكش، داراي قابلیت رنگ آمیزي بوده و می توان بنا به هر سلیقه ای آن ها را رنگ نمود.

از نظر خواص صوتی، تايل های سقفی در دو نوع ساده (فاقد خواص صوتي) و آكوستیک (جاذب صوت) تولید مي‌شود. تايل‌های آكوستیک غالبا در فضاهايی نظیر سینماها، آمفي تئاترها، بانک ها، فروشگاه‌های بزرگ و دفاتر كار مورد استفاده قرار مي‌گیرند. تايل های آكوستیک در رده های جذب صوت مختلف و برای مصارف گوناگون تولید می‌شوند.

advanced divider

سازه‌های سپری

 سازه هاي اين سیستم به صورت سپري (T شکل) بوده ودر سه طول استاندارد 3600، 1200 و 600 میلیمتر تولید می‌شوند.

ويژگي‌های شاخص سازه‌های اين ساختار شامل موارد زير است:

  • وجود زبانه‌های اتصال كشويي (كلیک)در ابتدا و انتهاي سازه، كه اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي‌نمايد.
  • وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، كه محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین مي‌نمايد.
  • وجود سوراخ‌های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، كه محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نمايد.
  • سطح زيرين بال، كه نمای سازه است، با يک لايه ورق پیش رنگ شده روكش گرديده است.

سازه  T3600: اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشكیل داده و وظیفه انتقال بار سقف كاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.

سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه های T3600 را به يكديگر متصل مي‌كند.

سازه T600 : این سازه فرعی، سازه های T1200 را به یکدیگر متصل می‌کند

advanced divider

گیره تایل

از اين قطعه جهت ثابت نگه داشتن تايل‌ها در داخل شبكه استفاده مي‌شود. با استفاده از اين قطعه، تايل‌ها در مواقع تكان‌هاي شديد زلزله و يا زمانی كه در معرض وزش و كوران بادهای شديد قرار می‌گیرند (به ويژه تايل‌های سبک)، در جاي خود ثابت مي‌مانند. گیره های تايل در انواع مختلف و با توجه به نوع سازه و ضخامت تايل تولید می‌شوند.

advanced divider

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.