ادوات اتصال

پیچ های اتصال پانل به سازه (TB-TN)

 

 

از پیچ های نوع TN (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه‌های با ضخامت تا 0.7 میلیمتر و از پیچ های نوع TB (سرمته دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از 0.7 و کمتر از 2.25 میلیمتر استفاده می شود (توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ های TN و TB در طول‌های 25، 35، 45، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند.

پیچ پانل به سازه TN (نوک تیز)
پیچ پانل به سازه TB (سرمته دار)

پیچ های اتصال سازه به سازه (LB-LN)

 

از پیچ های نوع LN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7میلیمتر به یکدیگر و از پیچ های نوع LB (سرمته دار) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از 0.7  و کمتر از 2.25 میلیمتر به یکدیگر استفاده می شود (توضیح این که مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ های LN و LB به ترتیب در طول های 9 و 9.5 میلیمتر عرضه می شوند. 

پیچ سازه به سازه LN

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک  (FN)

 

از پیچ های نوع FN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7 میلیمتر به ساختارهای خشک استفاده می شود. ویژگی این نوع پیچ، سر تخت آن بوده که اجازه می دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد شود. اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کاذب ، از موارد کاربرد پیچ FN است. توجه شود که پیچ FN، به زیرسازی فلزی ساختار خشک متصل می شود (نه به لایه پوششی تنها). پیچ های FN در طول های 35 و 65 میلیمتر عرضه می شوند.

پیچ اتصال پانل مقاوم در برابر ضربه به سازه (TN)

 

 

از پیچ های TN برای اتصال پانل های مقاوم در برابر  ضربه به سازه ها استفاده می شود. پیچ های TN در طول های 23 و 38 میلیمتر عرضه می گردد.

پیچ و رول پلاگ

 

از این عامل برای اتصال استادها و رانر ها به عناصر پیرامونی دیوار استفاده می شود. برای این منظور، استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ  با قطر حداقل 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد. 

مهار چکشی

 

از این ادوات برای اتصال آویز به سقف های بتنی استفاده می شود.

مهارهای ویژه اعضای توخالی

 

 

در صورتی که ایجاد اتصال با یک عضو توخالی مدنظر باشد، عوامل اتصال گوناگونی از جمله مهار صلیبی و مهار جمع شونده مورد استفاده قرار می گیرد. نوع عامل اتصال براساس رده بازگذاری و نوع کاربرد تعیین می شود. 

 

 

 

 

نکته:

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.

howdy,

welcome to our house of plants

we just need your login details and you're good to go

don't call us.
we will coconut
you