ادوات اتصال

پیچ‌های اتصال پانل به سازه (TB-TN)

از پیچ‌های نوع TN (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه‌های با ضخامت تا 0.7 میلیمتر و از پیچ‌های نوع TB (سرمته‌دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه‌های با ضخامت بیش از 0.7 و کمتر از 2.25 میلیمتر استفاده می‌شود (توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه‌های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ‌های TN و TB در طول‌های 25، 35، 45، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند.

advanced divider

پیچ‌های اتصال سازه به سازه (LB-LN)

از پیچ‌های نوع LN (نوک تیز) برای اتصال سازه‌های فلزی با ضخامت تا 0.7میلیمتر به یکدیگر و از پیچ‌های نوع LB (سرمته دار) برای اتصال سازه‌های فلزی با ضخامت بیش از 0.7  و کمتر از 2.25 میلیمتر به یکدیگر استفاده می‌شود (توضیح این که مجموع ضخامت لایه‌های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت). پیچ های LN و LB به ترتیب در طول های 9 و 9.5 میلیمتر عرضه می‌شوند. 

advanced divider

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک  (FN)

از پیچ‌های نوع FN (نوک تیز) برای اتصال سازه‌های فلزی با ضخامت تا 0.7 میلیمتر به ساختارهای خشک استفاده می‌شود. ویژگی این نوع پیچ، سر تخت آن بوده که اجازه می‌دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد شود. اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کاذب، از موارد کاربرد پیچ FN است. توجه شود که پیچ FN، به زیرسازی فلزی ساختار خشک متصل می شود (نه به لایه پوششی تنها). پیچ‌های FN در طول‌های 35 و 65 میلیمتر عرضه می‌شوند.

advanced divider

پیچ اتصال پانل مقاوم در برابر ضربه به سازه (TX)

از پیچ‌های TN برای اتصال پانل‌های مقاوم در برابر  ضربه به سازه‌ها استفاده می‌شود. پیچ های TN در طول‌های 23 و 38 میلیمتر عرضه می‌گردد.

advanced divider

پیچ و رول پلاگ

از این عامل برای اتصال استادها و رانرها به عناصر پیرامونی دیوار استفاده می‌شود. برای این منظور، استفاده از پیچ‌های گالوانیزه و رول پلاگ  با قطر حداقل 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می‌گردد. 

advanced divider

مهار چکشی

از این ادوات برای اتصال آویز به سقف های بتنی استفاده می‌شود.

advanced divider

مهارهای ویژه اعضای توخالی

در صورتی که ایجاد اتصال با یک عضو توخالی مدنظر باشد، عوامل اتصال گوناگونی از جمله مهار صلیبی و مهار جمع شونده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع عامل اتصال براساس رده بازگذاری و نوع کاربرد تعیین می‌شود. 

advanced divider

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.