سامانه "مناقصاتی" ماد چیست؟​

سامانه “مناقصاتی”  ماد جهت تنظیم و برگزاری تخصصی و حرفه‌ای مناقصات آنلاین و آفلاین پروژه‌های درای وال، با در نظر گرفتن تمامی “پیچیدگی‌های فنی، اجرایی و قراردادی این صنعت، رعایت کلیه موارد امنیتی مناقصات و نیز با هدف رفع کلیه معضلات برگزاری مناقصات رایج” ایجاد گردیده است.

این سامانه دارای دو قسمت مخصوص “برگزارکننده” و “شرکت کننده” در مناقصه می‌باشد. 

امکان برگزاری مناقصات در این سامانه  با فرم‌سازی حرفه‌ای، در دو حالت انجام می‌شود : 

1.برگزاری مناقصه خارج از سامانه 

در این حالت، “برگزارکننده ” پس از تعیین ساختار و فرم‌سازی، فرم‌های مربوطه را در دو حالت “با قیمت”  و “بدون قیمت” دریافت نموده و مستقیما در اختیار “شرکت‌کنندگان” قرار می‌دهد.

2.برگزاری مناقصه داخل سامانه

در این حالت، پس از تعیین ساختار و فرم‌سازی توسط سیستم، کلیه مراحل توسط سامانه بدون دخالت رابط کاربری در فضایی شفاف، امن، حرفه‌ای و تخصصی انجام می‌گیرد.

برگزاری مناقصه در این حالت، در دو بخش صورت می‌گیرد:

الف) عمومی 

در این بخش، “برگزارکننده ” پس از تعیین ساختار و فرم‌سازی، مناقصه را به صورت عمومی دراین سامانه برگزار می‌نماید.

ب) خصوصی

 در این بخش، “برگزارکننده ” پس از تعیین ساختار و فرم‌سازی، مناقصه را به صورت خصوصی در این سامانه برگزار می‌نماید.

“برگزار کننده” جهت برگزاری در این حالت، به تعداد “شرکت‌کنندگان” نام کاربری و رمز عبور دریافت نموده و دراختیار آنان قرار می‌دهد. 

خدمات سامانه مناقصاتی

مناقصات

برگزاری مناقصات تخصصی و حرفه‌ای در محیطی امن ​

مناقصات شفاف

برگزاری مناقصات شفاف و کاملا سیستماتیک​

تعیین ساختار

امکان تعیین ساختار و ارائه آنالیز مصالح دستمزد به کارفرما و پیمانکار​

خدمات آنلاین

خدمات آنلاین و با پشتیبانی فنی ​

شماره پشتیبانی: سامانه مناقصاتی