محصولات

محصولات درای وال

کلیه سیستم‌ها و ساختارها دارای دو بخش سازه‌گذاری و لایه‌گذاری می‌باشند.

در برخی از سیستم‌ها بخش درزگیری، ماستیک کاری و نقاشی نیز وجود دارد، ولی در برخی دیگر مانند سقف‌های مشبک، به سبب ماهیت سیستم، این بخش وجود ندارد.

سازه گذاری شامل: سازه، اتصالات، پیچ و عوامل اتصال می‌باشد.

لایه گذاری شامل: پانل (یا تایل) و پیچ می‌باشد.

درزگیری و ماستیک‌کاری شامل: بتونه، ماستیک و نوار درزگیری می‌باشد.