چطور باید بسازم؟

پروژه‌های بدون نیاز به مناقصه

در این نوع پروژه‌ها می‌بایست مراحل زیر انجام گردد:

– بررسی شرایط اجرایی توسط متخصص درای‌وال

– طراحی و تعیین ساختار منطبق با پروژه

– آنالیز مصالح و دستمزد 

– عقد قرارداد با مجریان آموزش دیده‌ی درای‌وال

چنانچه تصمیم به ثبت سفارشات آنلاین خرید و نصب سیستم‌های درای‌وال را دارید ، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه خدماتی ماد استفاده نمایید.

پروژه‌های نیازمند به برگزاری مناقصه

در این نوع پروژه‌ها می‌بایست مراحل زیر انجام گردد:

– بررسی و انتخاب شرکت‌های دارای سابقه اجرایی کافی در زمینه سیستم‌های موردنظر پروژه
– دعوت از شرکت‌ها جهت بررسی شرایط پروژه
– آماده سازی و ارائه مشخصات فنی و مناقصاتی پروژه به شرکت‌های انتخاب شده 
– برگزاری مناقصه 
– بررسی شرایط فنی، تخصصی و قیمتی شرکت کنندگان در مناقصه
– عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری ذیصلاح
چنانچه تصمیم به برگزاری مناقصات آنلاین با رعایت کلیه موارد امنیتی را دارید ، توصیه می‌کنیم حتما از سامانه مناقصاتی ماد استفاده نمایید.