چی می خوام بسازم؟

سقف کاذب

سقف کاذب جهت پوشش فضای زیر سقف اصلی ساختمان با هدف زیباسازی یا پوشش روی تاسیسات انجام می‌گیرد. 

انواع سقف های کاذب: 

سقف کاذب یکپارچه (صاف)

سقف کاذب دکوراتیو (تزئینی)

سقف کاذب مشبک (کلیک)

سقف کاذب PVC (نواری)

سایر سقف‌های کاذب (گلریوم، دامپا و…)

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های سقف کاذب فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد” استفاده نمایید.‌

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است

دیوار جداکننده داخلی

دیوارهای جدا کننده جهت جدا سازی فضاهای مختلف با شرایط همسان یا متفاوت به صورت غیر باربر اجرا می گردد. 

انواع دیوارهای  جداکننده:

دیوار جدا کننده داخلی (با مقاومت معمولی)

دیوار جداکننده داخلی (با مقاومت بالا)

دیوار جدا کننده بین واحدی (بین دو واحد ساختمان)

دیوار جداکننده تاسیساتی (سرویس و حمام) 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های دیوارهای جداکننده فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد” ، بخش “اتوماتیک دیوارهای جداکننده” استفاده نمایید.

دیوار پوششی داخلی

دیوارهای پوششی جهت پوشش روی دیوار سنتی یا داکت تاسیساتی اجرا می گردد.                        

انواع دیوارهای پوششی : 

دیوار پوششی بدون سازه (با چسب پرلفیکس) 

دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوار پوششی با سازه منفصل از دیوار زمینه 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های سقف کاذب فوق را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد”، بخش “اتوماتیک دیوارهای پوششی” استفاده نمایید.‌

دیوار خارجی

این دیوار جهت ایجاد دیوار بیرونی ساختمان به صورت جداکننده یا پوششی با مصالح مقاوم در برابر آب، اشعه، دما، حرارت و صوت اجرا می گردد.

 

چنانچه  تصمیم به استفاده از هریک از سیستم های دیوارخارجی را دارید، برای تعیین ساختار و آنالیز مصالح و دستمزد، توصیه می‌کنیم حتما از “سامانه محاسباتی ماد”، بخش “اتوماتیک دیوارهای پوششی” استفاده نمایید.