آویزها

آویز سیمی

برای سقف مشبک، آويزهای مختلفی وجود دارد كه معمول ترين آن‌ها آويز با مفتول گالوانیزه (به قطر 4 میلیمتر) و فنر دوتايي (جهت تنظیم ارتفاع) مي‌باشد.

advanced divider

آویز UH36

از اين پروفیل جهت آويزگیری در سقف‌های كاذب يكپارچه (آويز تركیبی) به سقف اصلی و توسط اتصال HT90  به سقف اصلی و توسط اتصال مستقیم (براكت) به سازه باربر متصل می‌گردد حداكثر ارتفاع آويز اجرا شده با این نوع سازه 1.5 متر می‌باشد.

advanced divider

عامل اتصال HT90

از HT90 جهت اتصال آویز سیمی یا آویز ترکیبی (تشکیل شده از سازه UH36 یا U50) به سقف اصلی استفاده می‌شود.

advanced divider

آویز نانیوس

از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب يكپارچه به سقف اصلي استفاده مي‌شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداكثر 4 متر) مي‌باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشكیل شده است:

  • قطعه اتصال سقفي (كه از اين پس آويز گفته می‌شود)
  • قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
  • قطعه اتصال به زيرسازي: اين قطعه در دو نوع ركاب‌دار و بدون ركاب (كه از اين پس به ترتیب ركاب و چنگک گفته می‌شود) و براي سازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه مي‌شود.
  • سوزن تنظیم ارتفاع (كه از اين پس پین گفته می‌شود)
  • قطعه رابط (برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يكديگر)
advanced divider

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.