آویز نانیوس

از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب يكپارچه به سقف اصلي استفاده مي‌شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداكثر 4 متر) مي‌باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشكیل شده است:

  • قطعه اتصال اصلی نانیوس (در طول‌های 20/40/60/80/100 سانتی متری)
  • قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
  • قطعه اتصال به زيرسازي: در دو نوع ركاب و چنگک، براي سازه هاي CD60 و F47
  • سوزن تنظیم ارتفاع (پین نانیوس)
  • قطعه رابط 10 سانتی (برای اتصال آويز و قطعه افزايش طول به يكديگر)