اتصالات فلزی​

اتصال مستقیم (براکت )

زماني كه فاصله سقف كاذب با سقف اصلي كم است، از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف كاذب به سقف اصلي استفاده مي‌شود. براكت در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال طولي

از اين قطعه جهت اتصال سازه‌هاي باربر يا پنل‌خور در امتداد طولي يكديگر استفاده مي‌شود. اين قطعه در دو نوع، براي سازه‌هاي CD60 و  F47 تولید و عرضه مي‌شود.

advanced divider

قطعه اتصال کامل

در حال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولیدکنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می‌شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.

advanced divider

قطعه اتصال نیمه 

از اين قطعه در جايي كه استفاده از قطعه اتصال كامل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. . اين قطعه براي سازه‌هاي CD60  و  F47  تولید و عرضه مي‌شود.

advanced divider

درحال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.