اجزای فلزی

سازه زیرسازی سقفی

این سازه جزء اصلی زیرسازی سقف‌های کاذب D112 را تشکیل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پانل‌خور و یا هر دو آنها عمل می‌کند. مقطع این سازه C شکل بوده ودر دو نوع با نام‌های CD60 و F47 تولید و عرضه می‌شود. سازه‌های مذکور در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه نیز کاربرد دارند.

advanced divider

سازه تراز سقف یکپارچه

این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می‌کند. همچنین این سازه می‌تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه‌گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود. علاوه بر کاربردهای مذکور، از این سازه جهت زیر سازی در محل شکست‌های سقف نیز استفاده می‌شود. سازه تراز در دونوع با نام‌های UD28 (با مقطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) تولید و عرضه می‌شود

advanced divider

سازه محافظ گوشه (Corner bead)

سازه محافظ گوشه، در کنج‌های خارجی دیوارها و محل‌هایی که در معرض ضربه هستند، استفاده شده و علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا ویکنواخت ایجاد می‌نماید.

advanced divider

سازه محافظ لبه (J-bead)

از این سازه جهت ایجاد لبه‌های صاف و یکنواخت درانتهای آزاد پانل‌های گچی استفاده می‌شود. سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پانل ها نیز محافظت می‌نماید.

advanced divider

سازه درز انقطاع 

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها وسقف‌های پیوسته با طول زیاد، استفاده می‌شود. سازه‌های درز انقطاع دراقسام مختلف برای انواع کاربردها تولید می شوند.

advanced divider

نبشی تراز سقف مشبک

این سازه در فصل مشترک دیوار وسقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می‌کند. همچنین، این سازه می‌تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان اولین تکیه‌گاه در حاشیه سقف عمل نماید.

نبشی تراز در دو نوع ساده ودارای خط سایه ارائه می‌شود (نوع خط سایه دار، یک شیار تزئینی در محل اتصال به دیوار ایجاد می‌کند) . ‌

advanced divider

درحال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.