ساخت و ساز خشک

  مزايای انواع سیستم های

slide-fb27484
 • سبک سازی
 • سرعت و سهولت در اجرا
 • عملکرد لرزه ای مناسب
 • امکان انتخاب و دستيابی به كميت‌های مرتبط با فيزيک ساختمان (مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حريق)
 • افزايش سطح مفيد بنا
 • انعطاف معماری بسيار بالا
 • كاهش هزينه‌های سازه‌ای با توجه به كاهش بار مرده ساختمان
 • اطمينان از حصول كيفيت با توجه به امکان نظارت مرحله‌ای
 • دقت بالا در اجرا
 • دور ريز كم مصالح
 • قابليت ترميم و تعويض
 • دسترسی و تعميرات آسان تاسيسات
 • اجرای سطوح وسيع با حداقل مصالح مصرفی
 • حمل و نقل آسان و ارزان
 • کاهش اتلاف انرژی و معادن
 • تنوع متریال و ساختار بر اساس موقعیت های جغرافیایی و فرهنگی
 • همخوانی با سایر عناصر ساختمان (تاسیسات الکتریکال و مکانیکال)
 • کاهش استفاده از منابع انسانی
 •  

 

موارد استفاده

مزايای بي‌شمار سيستم‌های ساخت و ساز خشک باعث شده كه امروزه اين سيستم‌ها به صورت گسترده در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و جايگزين روش‌های منسوخ بنايی گردد. از اين سيستم‌ها می توان در پروژه‌هايی با انواع كاربری های ذيل استفاده نمود:

 • ساختمان‌های مسکونی
 • ساختمان‌های تجاری – اداری
 • ساختمان‌های درمانی
 • ساختمان‌های آموزشی
 • ساختمان‌های عمومی و چند منظوره
 • ساير كاربری‌های موجود