معرفی ساخت وساز خشک (درای وال)

slide-fb27484

مقدمه

تا قبل از جنگ جهانی دوم، اندود گچی رايج‌ترين مصالح برای پوشش داخلی منازل و بسياری از ساختمان‌ها در اروپا به شمار می‌رفت. در آن زمان واژه خشک برای مصالح پوششی ديوار كه نياز به اندود گچ نداشت، به كار می‌رفت. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم استفاده از سيستم‌های ديوار خشک به علت اين كه مشکلات سيستم اندود گچی (از قبيل نياز به نيروی كار متخصص، وزن بيشتر، نفوذ رطوبت به ساختار زيرين، سرعت پايين و صرف زمان برای خشک شدن قبل از عمليات رنگ كاری) را برطرف می‌نمود به سرعت گسترش يافت.

 

امروزه نيز افزايش بهره برداری و استخراج منابع طبيعی كه ناشی از رشد چشمگير كشورهای در حال توسعه می‌باشد، چالش‌های جديدی را برای جوامع بشری به وجود آورده است. صنعتی شدن ساخت و سازها و با هدف حفاظت از منابع طبيعی و انرژی، كاهش CO2 ، محدود نمودن توليد ضايعات، پايداری و معماری سبز ما را به سوی بهره‌وری از مصالح نوين (وزن و حجم كم و خصوصيات عملکردی بالا) در صنعت ساخت وساز هدايت می‌نمايد.

معرفی

بطور كلی اجزای تشكیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از صفحات روكش‌دار گچی يا مسلح سیمانی، پروفیل‌های گالوانیزه سرد نورد شده يا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری.

با استفاده از اجزای ياد شده می‌توان ساختارهای مختلفی نظیر ديوار جداكننده، ديوار پوششی، سقف كاذب و سیستم های محافظت در برابر حريق تیر و ستون و شريان‌های تاسیساتی را اجرا نمود.

 

تشریح مزایا

عملكرد لرزه‌ای مناسب

محاسبات نشان مي‌دهد كه ساختارهای ساخت و ساز خشک در برابر شتاب‌هايي به بزرگي بیش از g5 مقاومت دارند (اين در حالي است كه شتاب مبناي طرح در لرزه خیزترين مناطق ايران  g 0.35 مي باشد). مهمترين عوامل در مقاومت سقف كاذب حداكثر در برابر زلزله، سبكي وزن آن و بهره گیري از اتصالات و مهارهاي استاندارد و مستحكم مي‌باشد. وزن اين نوع سقف‌ها بسیار كم بوده به طوري كه اين مقدار براي ساختار تک لايه با پانل 12.5  میليمتري كمتر از 15 كیلوگرم بر مترمربع مي باشد (با احتساب وزن زير سازي).

 •  

سرعت اجرایی بالا

 • سرعت اجرايي بالا يكی از ويژگي‌هاي اصلي ساختارهای ساخت و ساز خشک است بطوريكه با حداقل نیروی انسانی می‌توان در كمترين زمان ممكن سطوح وسیعی را پوشش داد. همچنین، اين ساختارها داراي قابلیت رنگ‌آمیزي بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و يا گچ پوششي مي‌باشند كه سرعت اجراي بالا و در نتیجه كاهش مدت زمان اجراي پروژه در بازگشت سريع سرمايه بسیار موثر خواهد بود.

  •  

اجرای بسیار آسان

 • اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است كه در بسیاری از كشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار را از فروشگاه‌های مصالح تجهیزات ساختمانی خريداری نموده و با مطالعه دستورالعملهای مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می‌كنند.

  •  

دقت بالا در اجرا

 • به طور كلی ساختارهای خشک، از مصاديق ساخت و ساز صنعتی بناها به شمار می‌روند كه به دلیل روش اجرايی آسان و استاندارد، خطاهای اجرايی و هزينه‌های ناشی از آن كاهش يافته و عملیات اجرايی با دور ريز بسیار كم مصالح و صرفه جويی در مصالح، نیروی انسانی و زمان همراه خواهد بود.

  •  

کاهش بار مرده ساختمان

 • ديوارهای ساخت و ساز خشک به طور متوسط 60 تا 90 درصد نسبت ب ديوارهای بنايی سبک‌تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سازی موجب می‌شود كه مخارج تامین ايستايی سازه كاهش يابد. سبک كردن اجزای غیرسازه‌ای، علاوه بر اين كه نیروهای جانبی ناشی از زلزله را كاهش می‌دهد، نیروی قائم ناشی از بار مرده وارده بر ساختمان را نیز كاهش داده، در نتیجه باعث كاهش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسیون، تیرها و ستون‌ها و بهره وری اقتصادی خواهد شد.

  •  

افزایش سطح مفید بنا

 • حداقل ضخامت در ديوارهای آجری و يا بلوک سفالی به طور معمول حدود 15 سانتیمتر می‌باشد؛ در حالی كه حداقل ضخامت در ديوار خشک حدود 7.5 سانتیمتر بوده كه اين اختلاف، میزان قابل توجهی است. با استفاده از ديوارهای ساخت و ساز خشک به طور متوسط باعث افزايش سطح مفید داخل ساختمان به میزان 10 درصد خواهد شد.

  •  

دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح

 • رعايت كمیت‌هاي مرتبط با فیزيک ساختمان ( مانند عملكرد صوتي، حرارتي و رفتار جداره در برابر حريق) و كمیت‌هاي مكانیكي (مانند حداكثر ارتفاع مجاز، ظرفیت پذيرش بارهاي طر هاي و رفتار لرزه‌اي) نقش بسزايي در ايجاد شرايط آسايش و بهره برداري مناسب از فضا را دارند. كمیت‌هاي مذكور در تمامی ساختارهای ساخت و ساز خشک مطابق با روش‌هاي استاندارد آزمايش شده و از طريق مدارک و اسناد فني اين شركت قابل ارائه می‌باشند. به علاوه، براي دستیابي به كمیت‌هاي خاص، ساختارهاي ويژه قابل طراحي مي‌باشند. اين ويژگي اجازه مي‌دهد كه طراحان و سازندگان، معیارهاي فني مورد نظر خود را در طراحي و اجراي ساختمان پیاده سازي نموده و كمیت‌هايي نظیر میزان عبور حرارت و صوت و مقاومت در برابر حريق را تحت كنترل در آورند (امكاني كه غالبا براي ساختارهاي بنايي وجود ندارد).

قابلیت ترمیم و تعویض

 • با استفاده از ابزار ساده مي‌توان ساختارهای ساخت و ساز خشک را به راحتي ترمیم يا قطعات آن را تعويض نمود.

   

دسترسی و تعمیر آسان

 • قرارگیري تأسیسات در فضاي پشت سقف‌های كاذب و نیز فضای خالي ديوارها و دفن نشدن آن در داخل اين ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و كاهش هزينه تعمیرات، دسترس به تأسیسات، تعمیرات و نگهداري در مرحله بهره برداري از ساختمان را آسان مي‌نمايد.

قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده

 • از قابلیت‌های ساختار ديوار جداكننده ساخته شده از سیستم ساخت و ساز خشک ، امكان اجرای آن بر روی كف تمام شده می‌باشد. اين قابلیت، تغییرات احتمالی معماری بنا را در حین بهره‌برداری آسان‌تر می‌نمايد.

انعطاف معماری

اين ساختارها از نظر معماري بسیار منعطف بوده و قابلیت اجرای انواع قوس و شكست را دارا می‌باشند. همچنین اين قابلیت در ساخت سقف‌هاي معلق تزيیني (دكوراتیو) كاربرد ويژه دارد.

بدون شک، خصوصیت اخیر مهمترين مزيت ساختار سقف كاذب يكپارچه، به ويژه در كشوري با معماري غني همچون ايران به شمار میرود. اين ساختار داراي قابلیت پذيرش انواع اشكال و طرح‌هاي تزئیني بوده كه حتي در مرحله بهره برداري از بنا نیز قابل اجرا مي‌باشند.