اجزای فلزی

سازه های زیرسازی سقف

(یکپارچه و دکوراتیو)

F47

سازه F47، در سقف‌های دکوراتیو و یکپارچه تیپ A نقش سازه پانل خور و باربر و در سقف‌های یکپارچه تیپ B و دیوارهای پوششی متصل به دیواره زمینه، نقش سازه پانل خور را دارد. 

 

 

advanced divider

CD60

سازه CD60، در سقف‌های دکوراتیو و یکپارچه تیپ A نقش سازه پانل خور و باربر و در سقف‌های یکپارچه تیپ B  نقش سازه پانل خور را دارد. 

(تفاوت سازه CD60  نسبت به  F47  در مقاومت بالاتر و ابعاد بزرگتر آن می‌باشد. 

advanced divider

U36

سازه U36 در سقف‌های یکپارچه تیپ A و B  و دکوراتیو نقش آویز را دارد . 

advanced divider

L25

در سقف‌های یکپارچه و دکوراتیو از این سازه به عنوان سازه تراز بر روی دیوار، دیوارک و پیشانی باکس‌ها استفاده می‌گردد. 

advanced divider

C26/C50/C70/C100/CW50/CW75/CW100

از این سازه (استاد) در دیوارهای جداکننده و دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه به صورت عمودی جهت زیرسازی و نصب پانل استفاده می‌‌گردد.

با توجه به جداول ارتفاع مجاز شرکت کی‌پلاس (کناف)، و با توجه به ساختارهای تعیین شده، بر اساس شرایط اجرایی، یکی از استادهای فوق استفاده می‌گردد. 

advanced divider

U26/U50/U70/U100/UW50/UW75/UW100

از این سازه (رانر) در دیوارهای جداکننده و دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه به صورت افقی جهت زیرسازی و نصب استادها در داخل آن استفاده می‌‌گردد.

همیشه می‌بایست از رانر با استاد هم سایز خود  استفاده شود.

 

advanced divider

U28

در برخی موارد از این سازه در سقف‌های یکپارچه جهت سازه تراز همزمان با سازه CD60 استفاده می‌گردد.

advanced divider

سازه محافظ گوشه (Corner bead)

سازه محافظ گوشه، در کنج‌های خارجی دیوارها و سقف‌های کاذب دکوراتیو جهت گونیا سازی و مقاوم سازی کنج‌ها استفاده می‌گردد.

این سازه در دو سایز 25*25 (دو سوراخ) و 31*31 (سه سوراخ) تولید می‌گردد.

advanced divider

سازه محافظ لبه (J-bead)

از این سازه جهت ایجاد لبه‌های صاف و یکنواخت درانتهای آزاد پانل‌های گچی استفاده می‌شود. سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پانل ها نیز محافظت می‌نماید.

advanced divider

سازه درز انقطاع 

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها وسقف‌های پیوسته با طول زیاد، استفاده می‌شود. سازه‌های درز انقطاع دراقسام مختلف برای انواع کاربردها تولید می شوند.

advanced divider

درحال حاضر برخی از محصولات فوق توسط اکثر تولید کنندگان تولید شده ولی برخی دیگر از محصولات تنها توسط شرکت کی پلاس (کناف) تولید می شود. لذا احتمال کمبود برخی از محصولات فوق در بازار وجود دارد.